Tarieven particulieren

Werkzaamheden op regiebasis

Wij geven u graag een helder beeld waarop onze tarieven bij werkzaamheden op regiebasis voor particulieren zijn gebaseerd. 
Niet alles kan worden gepland. Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken van de benodigde tijd die nodig is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht, groot of klein, tijd voor werkvoorbereiding en administratieve afhandeling nodig. Houd er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal het starttarief factureren.

Prijsindicatie

Onze monteurs kunnen niet door vloeren of muren heen kijken en lopen soms dan ook tegen onvoorziene situaties aan. Hierdoor kan het voorkomen dat we tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden langer bezig zijn dan verwacht of ander materiaal nodig hebben.

Materiaal in de auto of het magazijn

Onze monteurs hebben een standaard assortiment aan materiaal in hun auto. Het kan voorkomen dat de monteur tussendoor terug moet om onderdelen uit het magazijn op te halen, dat er materiaal besteld moet worden of afgehaald dient te worden bij de groothandel. Deze handelingen vallen onder het reguliere werk bij de opdracht en worden aan u doorberekend.

Gebruik speciaal gereedschap

Het komt voor dat specialistische gereedschappen moeten worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de meetapparatuur m.b.t. onderhoud CV ketels. Als deze gereedschappen worden gebruikt, worden deze aan u doorberekend.

Onderhoud CV-ketel

De nieuwe Gasketelwet betekent dat wij helaas met hogere kosten geconfronteerd worden. Dit komt onder andere door certificering van ons bedrijf, van onze medewerkers en door de bijkomende (verplichte) administratie. Daarnaast kost een onderhoudsbeurt meer tijd, vanwege de verplichte uitgebreide controles. Naast het starttarief en de kosten voor de monteur worden de kosten voor het gebruikte materiaal en de verplichte registratie van het onderhoud aan u doorbelast. Blijkt dat er naast 'standaard' toestelgericht onderhoud er meer tijd nodig is voor reparaties en storingen, dan worden deze na overleg uitgevoerd.

Wij bieden geen onderhoudscontracten aan, maar voeren deze werkzaamheden alleen uit op regiebasis.

Tarieven per 1 juni 2024

Starttarief € 50,00 excl. BTW
Monteur per uur € 75,00 excl. BTW
Autokosten 0-5 KM € 10,00 excl. BTW
Autokosten 5-20 KM € 25,00 excl. BTW
Autokosten 20-40 KM € 40,00 excl. BTW

* Kosten voor de monteur worden afgerond per kwartier.
* Bij de berekening van de autokosten wordt Laanstraat 20A in Soest als startpunt gehanteerd en gaan we uit van de snelste route via Google Maps.

* Herziening tarieven
Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven gedurende het jaar te wijzigen. Prijsstijgingen zijn het gevolg van duurzamer werken, veranderende wet- en regelgeving, opleidingen, materiaal, schaarste en brandstofprijzen. Vanzelfsprekend vinden wij duurzaam werken belangrijk en willen wij een goede verantwoorde wijzen kunnen hanteren bij de uitvoer van werkzaamheden. Wij zullen ons blijven inzetten voor een efficiënte werkwijze en proberen de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.