Kiosk in de Soester bossen

20 woorden

Opdrachtgever: Bouwbedrijf van de Grift
Project: kiosk in de Soester bossen
Kenmerken/bijzonderheden: nieuwbouw van houten kiosk met aan- en afvoerleidingen

Nieuwsoverzicht